Zofia Trzebińska-Nagabczyńska

Zofia Trzebińska-Nagabczyńska
„Magdalena”

e-mail:
z.trzebinska.nagabczynska@gmail.com
Tel.: 22 849 1324
606 614 925

Malarstwo, grafika, projektowanie, gobeliny, mozaiki

Członek ZPAP

Studia:
Polska – Francja – Polska – Kanada – Polska